Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 2019

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde er Danmarks største trafiksikkerhedskampagne for børn. Kampagnen underviser 3.-5. klasser landet over i trafiksikker adfærd i forhold til lastbiler med henblik på lastbilens kritiske zoner og højresvingsulykker.

Samarbejdspartnere