Luk

Tal og statistik

Se tal og statistik for højresvingsulykker og ulykker med lastbiler involveret

Fakta om højresvingsuheld med cyklister og lastbiler

Siden 2005 er 250 mennesker kommet til skade i forbindelse med højresvingsulykker. Heraf har knap 27 % desværre været med dødelig udgang, viser en opgørelse fra Vejdirektoratet.

Ud fra Rigspolitiets kontroller over hele landet viser statistikker, at mere end 25 % af cyklisterne bliver sigtet for at køre over for rødt lys og lidt flere end 25 % for at cykle i fodgængerfeltet. Rapporter fortæller i øvrigt, at respekten for færdselsreglerne, og dermed hensynet til egen sikkerhed, generelt er dårlig blandt cyklister. Mange cyklister bliver også noteret for manglende lys i lygtetændingstiden, kørsel på fortove eller kørsel imod færdselsretningen. Mange cyklister snakker i mobiltelefon, sms’er, hører musik og bruger ikke tegn for at vise, hvad de agter at foretage sig i trafikken.

Blandt 20.000 cyklister, der landede på de danske skadestuer, var 75 % indblandet i eneulykker. Det viser en opgørelse fra 2007.

Analyser viser, at de fleste ulykker kan undgås ved en mere sikker trafikantadfærd. 2/3 af uheldene skyldes dårlig orientering og for ringe opmærksomhed. De uheldige trafikvaner i kombination med et sammenfald af uheldige omstændigheder resulterer i ulykker.

Fakta om risikoen for hjerneskader

Vidste du, at hvis du styrter på cyklen med 20 km/t, rammer du asfalten med en kraft, der svarer til ½ ton? Hvis der cykles uden hjelm er risikoen for en hjerneskade stor. Hjerneskallen på en syvårig og på en fyrreårig er cirka lige tyk, så skaderne på voksne og børn vil være de samme.

Alt efter hvilken del af hjernen, der kommer til skade, vil konsekvenserne være forskellige. Hukommelsen kan tage skade og opfattelsen af, hvem du er, kan også ændres markant. Hvis muskelkoordinationen bliver ødelagt, kan du måske ikke engang synke dit eget spyt. Man kan miste evnen til at forstå, hvad andre siger, eller miste evnen til selv at tale. I værste fald kan du dø. Syv ud af ti hovedskader kan undgås ved brug af en cykelhjelm, der dækker pande, tindinger og baghoved. Cykelhjelmen beskytter dog kun hovedet, hvis den er indstillet korrekt.

Et internationalt studie fra 2016 baseret på 64.000 ofre i trafikuheld dokumenterer, at cykelhjelmen mindsker risikoen for svære hovedskader med op til 70 %. I Danmark er det klart børnene, der er bedst til at cykle med cykelhjelm jævnfør tal fra Rådet for sikker Trafik. 80 % af børn op til 11 år kører med hjelm, men jo ældre de bliver jo færre anvender hjelmen. Blandt de 11-15-årige er tallet 43 %. Fra 16-25 år er tallet reduceret til 17 %, for igen at stige for de 26-60-årige til 31 %.

_C0P1127.jpg